Zaznacz stronę

Wystartował nowy projekt "zdrowa woda - zdrowe życie"

Projekt ma na celu poprawę świadomości mieszkańców miast i wsi na temat wpływu wody na zdrowie organizmu człowieka.

Woda to komponent środowiska przyrodniczego, z którym człowiek zwłaszcza mieszkaniec wsi, jest najściślej związany i najdłużej podlega jego wpływowi. To podstawowy związek chemiczny wchodzący w skład wszystkich żywych organizmów. Bez wody nie przetrwałby żaden człowiek, żadne zwierzę, żadna roślina. Woda jest nieomal synonimem życia. Możliwość korzystania z zasobów wody pitnej jest dla większości ludzi czymś równie oczywistym jak powietrze. Każdego dnia zużywamy olbrzymie jej ilości - gotując, myjąc się, piorąc, zmywając. Woda jest podstawowym produktem do utrzymywania naszego zdrowia i higieny życia. Ta życiodajna substancja, decydująca o istnieniu wszelkich organizmów, aby być bezpieczną dla zdrowia musi spełniać parametry określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417). Musi być ona dostępna w zadowalającej ilości dla nas wszystkich dlatego należy podjąć wszelkie starania aby uzyskać najwyższą, możliwą praktycznie do osiągnięcia jakość wody pitnej.

Zabezpieczanie wody

Zabezpieczenie wody przed zanieczyszczeniami stanowi pierwszą linię obrony jej jakości. Ochrona źródeł to najlepsza metoda zapewnienia bezpiecznej wody pitnej. Niewystarczająca ochrona zasobów wodnych naraża nas na ryzyko wybuchów epidemii chorób przewodu pokarmowego i innych.

Pobieranie

Pobierając wodę ze studni, korzystamy z ujęć podziemnych i należy pamiętać o tym, że zwłaszcza na terenach rolniczych bywają bardzo zanieczyszczone. Każde z tych zanieczyszczeń wywiera negatywny wpłw na stan wód, a tym samym na zdrowie ludzi. Głowne zanieczyszczenia występujące to:

Żelazo i mangan

Występują często w wodach podziemnych, powodują zmianę barwy i wzrost mętności, powstawanie zacieków na przyborach sanitarnych i w naczyniach, w których woda jest gotowana, a także zażółcenie lub zaszarzenie pranej w niej bielizny. Nadmiar żelaza nadaje wodzie gorzki, metaliczny posmak, sprzyja próchnicy zębów, powoduje przebarwienie skóry. Mangan odkłada się w organizmie – w wątrobie, trzustce, nerkach, jelitach. W większych dawkach drażni skórę, spojówki i górne drogi oddechowe. Obecność w wodzie żelaza i manganu sprzyja także rozwojowi bakterii, które z kolei powodują odkładanie się złogów organicznych w przewodach wodociągowych i w następstwie – zmniejszanie się średnicy rur aż do całkowitego ich zarośnięcia.

Azotany i azotyny

Jeśli zawartość ich jest większa niż śladowa, stanowią bezwzględne przeciwwskazanie do korzystania z wody, bo zbyt duże ich stężenie jest niekorzystne dla zdrowia, zwłaszcza dla małych dzieci: może wywoływać zatrucia oraz podrażnienia skóry, powodować choroby niedokrwienne i nowotworowe.

Chlorki i dwutlenek chloru

Substancje te stosuje się do uzdatniania wody wodociągowej. Chlor wolny nadaje wodzie nieprzyjemny zapach i smak, ale na szczęście został on w większości zastąpiony przez bezwonny dwutlenek chloru. Obydwa związki u osób wrażliwych powodować mogą wysuszenie skóry lub nawet odczyny alergiczne, przede wszystkim zaczerwienienie skóry i wysypkę.

Chlorki

Występują powszechnie w wodach podziemnych, a ich stężenie rośnie wraz z głębokością, z której woda jest pobierana. Ich obecność może świadczyć o zanieczyszczeniu wody ściekami – i to zarówno wód podziemnych, jak i powierzchniowych. Nadają wodzie nieprzyjemny zapach i smak, a niektóre mogą mieć działanie rakotwórcze.

Barwa, mętność, zapach i smak

Pochodzą z zanieczyszczeń rozpuszczonych w wodzie, które mogą świadczyć o obecności w niej żelaza, manganu, organicznych związków humusowych itp. Można je łatwo wyczuć. Nieprzyjemny smak lub zapach czy podejrzana mętność wody są pierwszym sygnałem, że jej jakość nie jest dobra i warto ją zbadać w profesjonalnym laboratorium.

Twardość wody

Jest cechą wód zarówno podziemnych, jak i powierzchniowych, i dotyczy wielu domów w Polsce. Woda miękka jest korzystniejsza dla urządzeń grzewczych, można też w niej zmywać tłuste naczynia bez użycia detergentów. W twardej wodzie nie pieni się mydło, a kąpiel w niej wysusza skórę.

Utlenialność

Świadczy o zawartości w wodzie zanieczyszczeń organicznych, zarówno tych, które występują w przyrodzie naturalnie, jak również zanieczyszczeń wytworzonych przez człowieka – parametr ten oznacza, że do wody przedostają się ścieki.

Bakterie

Pochodzą z zanieczyszczonych wód podziemnych lub z wtórnego zanieczyszczenia instalacji – dlatego występować mogą także w uzdatnionej wodzie wodociągowej. Są niebezpieczne dla zdrowia i muszą być z niej bezwzględnie usuwane.

O jakości wody i jej przydatności do konsumpcji decyduje m. in.: jej smak, zapach, wskaźniki chemiczne, fizyczne i mikrobiologiczne. Woda mętna, zabarwiona bądź posiadająca przykry smak lub zapach stwarza wrażenie, że zawiera składniki wysoce niebezpieczne dla zdrowia i odstrasza od jej używania. Nie można jednak opierać ocen na subiektywnym odczuciu jako jedynym kryterium jakości wody. Wiadomo bowiem, że brak ujemnych cech organoleptycznych (smak, zapach) nie daje gwarancji, ze woda jest bezpieczna dla zdrowia. Nie ma więc pewności, że ta woda, która płynie ze studni do domowych kranów jest zawsze dobrej jakości, mimo tego, że pochodzi z wnętrza ziemi i jest pozbawiona nieprzyjemnego zapachu chloru.

Pamiętajmy o tym, że wody w naszych studniach miewają różny skład i bywają zanieczyszczone różnymi związkami mniej lub bardziej szkodliwymi dla nas samych. Zanim zaczniemy czerpać taka wodę w celach spożywczych, używać jej w gospodarstwie domowym zaleca się wykonanie badań fizyczno-chemicznych oraz bakteriologicznych oceniających jakość wody w studni. Przepisy prawne nie narzucają właścicielowi studni obowiązku badania jakości wody, jednak zawsze warto je przeprowadzić- dla własnej korzyści, dla własnego zdrowia i całej rodziny.

Upewnijcie się, co pijecie, bądźcie pewni, że woda w waszych studniach jest bezpieczna dla was i zdrowia waszych najbliższych. Nie narażajcie siebie i swojej rodziny na ryzyko chorób związanych ze spożywaniem zanieczyszczonej wody! Koszty leczenia chorób spowodowanych spożywaniem złej wody są wielokrotnie wyższe niż cena jej zbadania. Zdrowie to najcenniejszy skarb, jaki posiadamy!

Czy wiesz, że?

 • Na prysznice, mycie zębów i spłukiwanie toalet, wykorzystuje się 74% 74%
 • Do prania i sprzątania zużyway 21% 21%
 • Na picie i gotowanie przeznaczamy 5% 5%
 • do ugotowania makaronu zużywamy 2,5 litra wody, a do umycia garnka po makaronie – 5 litrów,
 • do wanny wlewamy około 100 – 150 litrów wody,
 • na zmywanie naczyń przeznaczamy zwykle 50 – 150 litrów wody, a na pranie ok. 190 litrów,
 • mycie zębów – to ujście do ścieku przeciętnie 1,5 litra wody (!!!),
 • mycie samochodu może pochłonąć nawet 350 – 400 litrów wody.

Co możemy zrobić?

Możemy zainstalować odpowiedni dla naszych potrzeb filtr do uzdatniania wody.

Filtry odżelaziające

Poprawią jakość zanieczyszczonej wody studziennej. Usuną z niej m.in. żelazo, mangan oraz amoniak. Istnieje możliwość zastosowania różnych złóż, w zależności od problemu występującego w wodzie.

Oszczędnie i ekologicznie:

 • możesz bezpiecznie korzystać z wody z własnego ujęcia, bez dodatkowych kosztów związanych z wodą wodociągową,
 • pozbędziesz się problemu korozji instalacji,
 • instalacje i sprzęt AGD nie będą narażone na działanie osadów.

Bezpiecznie i wygodnie:

 • woda przystosowana do picia, bez nieapetycznego smaku, zapachu oraz koloru,
 • zabezpieczenie skóry przed podrażnieniami,
 • bakterie żelaziste wyeliminowane z wody,
 • przyjemne w dotyku, doprane ubrania, bez rdzawych plam.

Zmiękczacze wody

Korzyści z używania miękkiej wody:

Mniej wydatków i oszczędność czasu:

 • do 20% mniej strat energii (ochronisz urządzenia grzewcze i instalacje przed kamieniem kotłowym, ograniczającym wydajność urządzeń),
 • do 60% mniej detergentów do mycia, sprzątania i prania,
 • rzadsze naprawy i wymiana sprzętu AGD (ochronisz grzałki przed kamieniem),
 • mniej zabrudzeń i osadów z mydła,
 • lśniące, dokładnie umyte naczynia i sztućce bez zacieków.

Wygoda i ochrona zdrowia:

 • ochrona skóry przed podrażnieniami,
 • błyszczące i miękkie włosy,
 • zachowanie intensywnych kolorów i miękkości ubrań w praniu.

Zmiękczanie wody nigdy nie było tak proste:

 • zainstaluj zmiękczacz na głównym przyłączu wody zimnej, aby mieć dostęp do miękkiej wody w każdym pomieszczeniu w domu,
 • intuicyjna obsługa i minimum ingerencji użytkownika,
 • sterowanie zdalnie z dowolnego miejsca, również poza domem.

Zobacz co na temat zmiękczania wody mówi “Pani Gadżet” z telewizji TVN

W projekcie „Zdrowa woda – zdrowe życie” udział wzięli:

Zadzwoń, dowiesz się więcej:

  505 173 990
  505 173 991

Skontaktuj się z nami!